Niveus Scalae

Niveus Scalae

Фльорът от Ondrej Zunka Колекция

$11,298.92

Опакован етер 3.8288446875 WETH
Колекция
Фльорът от Ondrej Zunka Фльорът от Ondrej Zunka
Код: 342178515 Категория: Предварителна продажба: Не Продажби: 1

Описание

Niveus Scalae отглежда няколко цветни глави в подредена форма. Тази многоетажна структура осигурява на тичинките сянка и защита от дъжд.

ХудожникOndrej Zunka
КолекцияФльорът