Odorata Cinere

Odorata Cinere

Фльорът от Ondrej Zunka Колекция

$11,804.00

Опакован етер 4 WETH
Колекция
Фльорът от Ondrej Zunka Фльорът от Ondrej Zunka
Код: 342178523 Категория: Предварителна продажба: Не Продажби: 1

Описание

За сметка на безцветните си, мъхести листенца, Odorata Cinere излъчва толкова вкусен аромат, че е определян като един от най-примамливите и удовлетворяващи аромати в света. Съединенията са толкова богати, че се отделят от цветната тъкан. Тази лепкава обвивка улавя полени, както и чужди частици като мръсотия, които допринасят както за сложността на богатия аромат, така и за пепелявия му вид.

ХудожникOndrej Zunka
КолекцияФльорът