Звездно цвете #992

Звездно цвете #992

Звездно цвете от Рубен Александър Колекция

$576.27

Етер 0,19 ETH
Колекция
Звездно цвете от Рубен Александър Звездно цвете от Рубен Александър
Код: 33115106 Категория: Предварителна продажба: Не Продажби: 1

Описание

Този алгоритъм включва генеративен модел, създаден след изваждане на две малки числа, като се използва сумата за поставяне на кръгове. Всички цветове, позиции и цветови модели са базирани на данни от блокчейна на Ethereum.

Семействоcentum
Вид на породаталаборатория
Атомна структураДемено