Звездно цвете #995

Звездно цвете #995

Звездно цвете от Рубен Александър Колекция

$1,334.52

Етер 0,44 ETH
Колекция
Звездно цвете от Рубен Александър Звездно цвете от Рубен Александър
Код: 33115104 Категория: Предварителна продажба: Не Продажби: 6

Описание

Този алгоритъм включва генеративен модел, създаден след изваждане на две малки числа, като се използва сумата за поставяне на кръгове. Всички цветове, позиции и цветови модели са базирани на данни от блокчейна на Ethereum.

Семействосептаем
Вид на породатадив
Атомна структурадио