Transvaal Rubrum

Transvaal Rubrum

Фльорът от Ondrej Zunka Колекция

$25,467.13

Опакован етер 8.63 WETH
Колекция
Фльорът от Ondrej Zunka Фльорът от Ondrej Zunka
Код: 342178571 Категория: Предварителна продажба: Не Продажби: 1

Описание

Усуканото стъбло на Transvaal Rubrum е структурна промяна, стимулирана от хелиотропизъм. Всеки ден, докато расте, цветето се изкривява към слънцето и активното движение на това орбитално въртене е в известен смисъл "замразено" във времето. Затова спираловидните извивки на стъблото могат да се разглеждат като своеобразна визуална история на растението, която проследява пътищата на постоянно променящата се посока на цвета.

ХудожникOndrej Zunka
КолекцияФльорът