ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+5078339081

EMAIL

web @ globamos.io

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Panamá-City

Ο άνθρωπος's χέρι σχεδιάζει με χρωματιστό μολύβι οπτική τεχνολογία έννοια της πώλησης μοναδικών συλλεκτικών αντικειμένων. Έννοια της κρυπτογραφικής τέχνης. NFT Non fungible token. Blockchain περιουσιακά στοιχεία και ψηφιακά έργα τέχνης. Μέλλον της αγοράς τέχνης. Κρυπτονομίσματα και ηλεκτρονικό εμπόριο.