Google är ett amerikanskt multinationellt teknikföretag som specialiserar sig på Internetrelaterade tjänster och produkter. Till dessa hör teknik för annonsering på nätet, sökning.